Pracujemy, żeby nasi klienci byli zadowoleni

„Klient przede wszystkim” jest podstawą tego, co motywuje naszych pracowników każdego dnia i jest motorem naszych działań. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zagwarantować doskonałą obsługę, od projektowania naszych rozwiązań po ich wdrażanie i monitorowanie.​

Aby to osiągnąć, rozwinęliśmy fachową wiedzę i opanowaliśmy tajniki branży, aby wspierać naszych partnerów i ich klientów zgodnie z ich oczekiwaniami i potrzebami. 

Pracownik pomocy drogowej z kaskiem i laptopem

Konsultanci assistance

Nasi konsultanci assistance są ekspertami w zakresie relacji z klientami i są przeszkoleni w zakresie charakterystyki pojazdów ciężkich i innych pojazdów używanych do prowadzenia działalności gospodarczej.​

Dzień i noc pracują w międzynarodowym, wielokulturowym i wielojęzycznym środowisku, aby pomagać ludziom w sytuacjach kryzysowych.​

Bogata, zróżnicowana misja o ludzkim wymiarze łącząca w sobie empatię i szybkość reakcji:​

 • zrozumienie i analiza potrzeb klienta,​
 • organizacja i koordynacja wdrażania w każdej sytuacji najlepszego rozwiązania tak szybko, jak to możliwe.​

Są oni głosem firmy skierowanym do Twoich Klientów, gdy najbardziej tego potrzebują.​

Zawód, w którym słowo „pomoc” nabiera pełnego znaczenia.

Dwie kobiety i mężczyzna wpatrują się w ekran komputera

Kierownik ds. Współpracy

 Nasi kierownicy ds. współpracy są w centrum relacji z naszymi kluczowymi partnerami. Są oni zaangażowani we wspieranie klienta w trakcie całej naszej współpracy, aby zapewnić jego satysfakcję: ​

 • analizują potrzeby, aby zapewnić jak najlepsze rozwiązania;​
 • kierują wdrożeniem współpracy i koordynują procesy wdrożeniowe;​
 • monitorują jakość i dokonują analizy operacyjnej współpracy ;​
 • analizują rozwój współpracy w celu zwiększenia zadowolenia klientów.​

Na co dzień są oni głosem naszych Partnerów i ich Klientów.

Mężczyzna śmiejący się przed ciężarówką, trzymający tablet

Ekspertds. sieci

Nasi eksperci sieciowi to mężczyźni i kobiety z prawdziwą wiedzą na temat sprzętu i innowacji w dziedzinie usług assistance. ​

Ich misją jest zagwarantowanie świadczenia usług przez wykwalifikowanych specjalistów i stałej jakości usług w każdym miejscu w Europie: ​

 • rygorystyczna selekcja i zawieranie umów z naszymi usługodawcami,​
 • negocjowanie cen,​
 • monitorowanie i analizowanie wyników wybranych usługodawców.​

Są oni gwarantami jakości świadczonych usług.

Pomocnik z zestawem słuchawkowym i laptopem

Supervisor

Nasz zespół Supervisorów monitoruje w czasie rzeczywistym wszystkie przepływy otrzymywane i przetwarzane przez nasze platformy usług assistance: ​

 • koordynują procesy optymalizacji odbierania telefonów i zarządzania zgłoszeniami;​
 •  ustalają priorytety w celu maksymalizacji wyników;​
 •  dystrybuują i przydzielają zadania.​

Mają duży udział w sprawności naszych zespołów operacyjnych i realizacji naszych celów w zakresie wyników.

Nauczyciel przed tablicą i jego klasa

Trener

Rolą naszych trenerów jest zapewnienie przekazania wiedzy fachowej i wartości firmy do naszych pracowników pomocy:​

 • tworzenie programów i materiałów szkoleniowych (quizy, e-learning itp.);​
 • powitanie i kilkutygodniowe szkolenie dla nowoprzybyłych pracowników, aby umożliwić im pełne nabycie umiejętności i know-how;​
 • nieustanne szkolenia w celu zapewnienia możliwości adaptacji procesów i ochrony.​

Przekazują naszym pracownikom całą swoją wiedzę w zakresie stosowania umów i relacji z Klientami, aby zagwarantować Ci satysfakcję i usługi bardzo dobrej jakości.

Mężczyzna rozmawia z kobietą w kawiarni przed laptopem

Menedżer assistance

Nasza kadra kierownicza na co dzień nadaje rytm pracy naszych centrów usługowych: ​

 • kieruje zespołem pracowników pomocy (oceny, coaching, szkolenia itp.);​
 • uczestniczy w projektach rozwoju platformy usług assistance (integracja nowych umów lub produktów, nowych narzędzi itp.);​
 • nadzoruje działalność platformy usług assistance;​
 • koordynują pracę platformy i działów wsparcia (informacje zwrotne na temat potrzeb, praca międzydziałowa).​

Menedżerowie są zaangażowani w podnoszenie poziomu umiejętności i doskonałości naszych zespołów operacyjnych, abyś w każdej sytuacji miał gwarancję dobrej jakości usług.

Kobieta uśmiecha się do arkusza kalkulacyjnego Excel i otwartego notatnika

Dział Wsparcia 

Nasi pracownicy wsparcia assistance obliczają i koordynują czas produkcji, monitorowania i szkolenia naszych pracowników pomocy: ​

 • tworzą harmonogramy personelu dla wszystkich naszych oddziałów w Europie;​
 • stosują przepisy prawa pracy i postanowienia układów zbiorowych;​
 • uczestniczą w opracowywaniu średnio- i długoterminowych strategii operacyjnych.​

Organizują nasze zasoby tak, aby umożliwić prowadzenie naszej działalności optymalnymi metodami i zapewnić w ten sposób zadowolenie naszych i Twoich klientów.

Uśmiechnięty mężczyzna siedzący przy stole z ekranami pokazującymi pulpity danych

Analityk danych

Nasi analitycy badają wszystkie dane związane z naszymi działaniami w obszarze usług assistance w celu ich analizy i optymalizacji: ​

 • tworzą narzędzia sprawozdawcze w celu monitorowania wydajności;​
 • optymalizują i automatyzują przepływ danych;​
 • opracowują nowe technologie.​

Nasz zespół analizy danych prowadzi szczegółowe badania w celu lepszego zrozumienia trendów rynkowych i zmieniających się potrzeb naszych Klientów.

Mężczyzna udzielający wyjaśnień za pomocą długopisu i tabletu innemu mężczyźnie

Aktuariusz

Nasi aktuariusze to prawdziwi technicy ubezpieczeniowi. Analizują, kontrolują i oceniają ryzyko finansowe naszych rozwiązań:​

 • prowadzą badania statystyczne elementów składowych cen;​
 • monitorują tendencje rynkowe i koszty usług.​

Określają optymalną cenę odpowiadającą potrzebom naszych klientów, jednocześnie gwarantując kontrolę budżetu i rentowność.

Chcesz dołączyć do naszego zespołu? ​

Wspólne zbudujemy Twoją karierę

Dołącz do nas