Plik cookie to niewielki plik danych (plik tekstowy), o którego zapisanie na urządzeniu użytkownika przeglądarka prosi, gdy użytkownik odwiedza witrynę, w celu zapamiętania informacji o użytkowniku, takich jak preferencje językowe lub dane logowania. AXA Partners gromadzi pliki cookie podczas odwiedzania witryny www.truck-assistance-international.axa i konfiguruje pliki cookie zwane "wewnętrznymi" plikami cookie do celów opisanych w niniejszej polityce. AXA Partners wykorzystuje również pliki cookie stron trzecich, czyli pliki cookie pochodzące z domeny innej niż domena odwiedzanej witryny.

AKTUALIZACJA POLITYKI PLIKÓW COOKIE

AXA Partners może aktualizować niniejszą politykę w odpowiedzi na zmiany dotyczące umieszczania plików cookie w witrynie www.truck-assistance-international.axa. Niniejsza polityka została ostatnio zaktualizowana w dniu 11 września 2023 r.

KIM SĄ ADMINISTRATORZY DANYCH?

AXA ASSISTANCE FRANCE, spółka utworzona zgodnie z prawem francuskim, z siedzibą pod adresem 8/10, rue Paul Vaillant Couturier 92240 Malakoff, zarejestrowana w rejestrze handlowym i spółek Nanterre pod numerem 311 338 339,  działa jako administrator danych osobowych (tj. określa cele i sposoby przetwarzania informacji).

Administrator danych jest określany w niniejszej Polityce jako "AXA Partners", "Administrator danych" lub "my".

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOWI W ODNIESIENIU DO JEGO DANYCH OSOBOWYCH?

Możliwe, że umieszczenie tych plików cookie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W takim przypadku, zgodnie z RODO, użytkownikowi przysługują związane z tym prawa. Aby dowiedzieć się o tych prawach, zapoznaj się z Polityki prywatności.

Ponadto użytkownik ma prawo wyrazić zgodę ("opt-in") na umieszczanie opcjonalnych plików cookie. Użytkownik może w dowolnym momencie zmodyfikować swoje preferencje dotyczące wszystkich lub niektórych plików cookie za pośrednictwem Centrum preferencji plikow cookie

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAŃ LUB CHĘCI SKORZYSTANIA ZE SWOICH PRAW?

W przypadku jakichkolwiek pytań, skarg lub uwag dotyczących niniejszej Polityki lub w celu skorzystania z przysługujących praw, prosimy o przesłanie prośby na adres dpo.axapartnersfrance@axa-assistance.com.

AXA Partners może poprosić o podanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości i/lub ułatwienia AXA Partners znalezienia poszukiwanych danych.

JAK ZŁOŻYĆ SKARGĘ DO ORGANU NADZORCZEGO?

Użytkownik ma prawo zgłosić wszelkie wątpliwości dotyczące sposobu przetwarzania jego danych osobowych właściwemu organowi nadzorczemu, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca, w którym uważa, że doszło do naruszenia jego praw.

We Francji organem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych jest Commission nationale de l'informatique et des libertés, czyli CNIL. Można się z nią skontaktować bezpośrednio pod adresem https://www.cnil.fr/fr/contacter-la-cnil-standard-et-permanences-telephoniques lub listownie pod następującym adresem: 3 place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07.

Lista organów nadzorczych w Unii Europejskiej jest dostępna po kliknięciu następującego łącza: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

JAKIE RODZAJE PLIKÓW COOKIE SĄ UŻYWANE PODCZAS WIZYTY I W JAKIM CELU?

LISTA NASZYCH PARTNERÓW

Niektóre funkcje tej witryny są oparte na usługach oferowanych przez firmy zewnętrzne. Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę ("zgoda" lub "opt-in"), te strony trzecie będą umieszczać pliki cookie, które pozwolą mu na przykład wyświetlać treści hostowane przez te strony trzecie bezpośrednio na naszej stronie lub udostępniać nasze treści. Za pośrednictwem tych plików cookie te strony trzecie mogą gromadzić i wykorzystywać dane przeglądania użytkownika do własnych celów, zgodnie z ich polityką poufności. Na tej stronie korzystamy z usług następujących firm zewnętrznych:

Nazwa partnera : Google - Youtube 

Kategorie plików cookie i cele ich przechowywania : Targeting cookies

Polityka prywatności partnerów : https://policies.google.com/privacy  

JAK ZAAKCEPTOWAĆ LUB ODRZUCIĆ PLIKI COOKIE?

Baner pojawia się przy pierwszym połączeniu z www.truck-assistance-international.axa. Baner ten pozwala na :

  • wyrazić zgodę na umieszczanie wszystkich opcjonalnych plików cookie, które nie są ściśle niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny, lub
  • aby odmówić umieszczenia wszystkich opcjonalnych plików cookie, które nie są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny, w tym wszystkich kategorii, lub
  • aby uzyskać dostęp do interfejsu, w którym można spersonalizować wybory dotyczące zgody (oznacza to, że użytkownik może zdecydować, czy chce wyrazić zgodę na przechowywanie każdego pliku cookie, który nie jest niezbędny do normalnego działania witryny).

Wybór użytkownika będzie przechowywany przez okres 6 miesięcy

Pod koniec tego okresu poprosimy użytkownika o ponowne dokonanie wyboru. Użytkownik może zmienić swoje preferencje w dowolnym momencie, klikając Centrum preferencji plikow cookie.

CZY PLIKI COOKIE SĄ OBOWIĄZKOWE?

Niezbędny lub opcjonalnycharakter każdej kategorii plików cookie jest wskazywany, gdy użytkownik wyraża zgodę na ich przechowywanie w banerze plików cookie podczas pierwszej wizyty, a także w Centrum preferencji plikow cookie.

Dostęp do Centrum preferencji plikow cookie można uzyskać w dowolnym momencie na dole strony witryny oraz za pomocą przycisku "Personalizuj moje wybory" w banerze plików cookie.

W przypadku odrzucenia niektórych kategorii opcjonalnych plików cookie niektóre funkcje, strony lub obszary witryny mogą być niedostępne; nie ponosimy za to odpowiedzialności.

Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronie internetowej CNIL pod adresem https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.